תכנית קרב

אודות ​​תכנית קרב למעורבות בחינוך:

תכנית קרב למעורבות בחינוך פועלת לשינוי חינוכי- חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פיתוח, יצירה, ניהול והפעלה של שיעורים ופעולות העשרה מגוונת התכנית הפועלת בכ-118 רשויות, כ-705 בתי ספר יסודיים וחט"ב, 2300 גני ילדים, ומגיעה לכ-300,000 ילדים וילדות בשנה. ​

תכנית קרב פועלת בכל מגזרי החברה הישראלית: בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי, החינוך מיוחד, במג​זר ערבי ובמגזר החרדי והחינוך העצמאי.

תכנית קָרֵב למעור​​בות בחינוך הוקמה כיוזמה משותפת של משרד החינוך ו'קרן קרב' מיסודם של צ'ארלס ואנדריאה ברונפמן. בשנת 2014 עם סיום תרומתה של קרן קרב, המשיך משרד החינוך את היוזמה החינוכית. ​

תכנית קרב מופעלת עבורו על ידי חברת המתנס"ים ועמותת "תפנית" בחינוך מיסודה של קרן רש"י שזכו במכרז לניהולה והפעלתה בשנת 2014.

​תכנית קרב ​מופעלת על ידי כ 150 אנשי תפעול פדגוגיה ומנהלה וכ-3500 מדריכים ומדריכות מקצועיים.