פרויקט אמירים

"אמירים" בית הספר קיסריה

"עם רגלים בנעלים, עם שכל בראש - תמצא את הדרך שלך, אל תחשוש. אתה יכול ויודע, מוכן ומזומן, ואתה הוא זה שיחליט לאן"/ ד"ר סוס

"האגף למחוננים ולמצטיינים שואף להנחיל ולהוביל  תרבות שבה  המצוינות  היא ערך מרכזי.

בחזוננו חולקים בו -זמנית ערכים של מצוינות אישית ואנושית, התעלות ומובילות תוך מחויבות ורגישות לחברה. אנו מחויבים ליצירת סביבות למידה תומכות רגשית, גמישות ודינאמיות, שבהן יתאפשרו שיח  מאתגר ויצירת ידע חדש. 

"הסביבה שבשאיפה" שלנו ייחודה בעצם היותה קהילייה לומדת, שבה תלמידים ומורים שווים בסקרנותם ובמחויבותם לקחת זה את זה שוב ושוב לשדות חדשים, בלתי ידועים. כך תיפתחנה למורים ולתלמידים אפשרויות חדשות להעצמת מכלול היבטי התודעה, למתן ביטוי לכישוריהם הייחודיים וליצירת דפוסי לימוד וחינוך הולמים תוך התחדשות מתמדת".

מטרות התוכנית

בבית ספרינו ישנן 2 קבוצות בתוכנית: שכבת ג' ושכבת ד,ה.

בתוכנית התלמידים נחשפים לקורס בתחום החברתי, קורס הומני וקורס ראלי. סה"כ כל תלמיד חווה בתוכנית 5 שעות נוספות ללמידה.