התקנת פאנלים סולארים

בית הספר קיסריה נבחר להיות הראשון מבין מוסדות החינוך והציבור במועצה האזורית 'חוף הכרמל' שעל 2000 מ"ר מגגותיו מותקנים פאנלים סולרים להפקת חשמל מאנרגית השמש.

באמצעות הפאנלים ניתן לייצר חשמל נקי יותר ולחסוך עשן וזיהום אוויר משריפה של הנפט או הפחם, היקרים והמזהמים יותר.

עבודות ההקמה החלו בראשית חודש יוני 2020.

פרויקט זה של "אנרגיה ירוקה" הנו חלק ממדיניות המועצה לקידום השמירה על הסביבה. הצפי של תפוקת הפאנלים הוא של 435,000 קילוואט לשנה.

אנו,בביה"ס, נלווה את פרויקט ההתקנה, נלמד על אנרגיות מתחדשות ועל אנרגיית השמש בפרט, נחשב את החיסכון בחשמל המושג בפרויקט, ואולי אף נזכה ליחידת הדגמה של פאנל סולארי.


ליווינו את ההתקנה ברחפן ולהלן סירטון סיכום הפרוייקט: