הקשר הרב דורי

תכנית הקשר הרב דורי, העוסקת בשימור ותיעוד מורשת בסביבות טכנולוגיות, פועלת בבית ספרנו זו השנה הרביעית. את התכנית מובילות בצוותא

המורות גזית ירדן-סלע וויקי אגמון. התכנית משלבת בין שליטתם של הצעירים בטכנולוגיית המחשוב לבין אוצרות הידע והחוויות שמביאים אתם

בני ובנות הגיל השלישי. הצעירים מלמדים את האזרחים הוותיקים מיומנויות מחשב ואינטרנט, הוותיקים חולקים את סיפורי המורשת האישית

והמשפחתית שלהם עם הצעירים, ויחד הם מתעדים אותם בכלים דיגיטליים ומשמרים אותם במאגר סיפורי מורשת עולמי בבית התפוצות. התוכנית

מקנה לתלמידים ולאזרחים הוותיקים חוויה חינוכית ערכית .

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image