המנון בית הספר

המנון בית ספר קיסריה

כל הדרכים מובילות אלינו, כאן ממלכת הילדים

כל הדרכים מובילות אלינו, כן כולם מוזמנים

שיעורים מעניינים, מעגלים של שיחה,

במקום הצלצול אצלנו שירה,

בנינו כיתות ומגרש משחקים

מרחבי למידה למגוון שיעורים.

פזמון: שלי שלי זה הבית ספר שלי X2

בבית ספר שלנו ההיסטוריה חוזרת

הבית ספר שלנו ממלכה נהדרת,

קבלת השונה, מעורבות חברתית

בבית ספר קיסריה ההקשבה אמיתית,

לבית ספר קיסריה באים בשמחה

בית ספר קיסריה ממש משפחה.

פזמון: שלי שלי זה הבית ספר שלי X2