בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

רונית גבע - מנהלת בית-הספר

מירב בן עמוס - סגנית מנהלת בית ספר 

עינב לוי - יועצת

נטע ורטהיים - רכזת פדגוגית

רחל ביטון - רכזת מדידה והערכה

אילנית פנקס - רכזת חינוך חברתי

דינה רוזנר - רכזת תקשוב

אילת קציר - רכזת שפה

רחל ביטון - רכזת מתמטיקה

ציפי זינגר - רכזת מעבדה

מרינה בקמן - רכזת אנגלית 

ניצן אלעשרי בן-אריה - רכזת זהירות בדרכים

מלי קונופני הנדלר - רכזת השתלבות ואוכלוסיות, אחראית תוכנית מל"א

איילת טרופ - רכזת בטחון

ורדית אבועזיז - רכזת טיולים

טליה חן עובדיה – רכזת לקויי למידה ושילוב

נטע פן מישאלי -  רכזת חדר חדשנות והשראה  

מימי אריה  - רכזת פינת חי