בעלי תפקידים

:בעלי תפקידים

רונית גבע - מנהלת בית-הספר

מיכל שמחון – סגנית מנהלת ורכזת פדגוגית

לירז חן – יועצת בית ספר

גזית ירדן-סלע – רכזת חינוך חברתי

מיכל אדלר - רכזת סל-תרבות

דינה רוזנר - רכזת תקשוב

רחל ביטון - רכזת מתמטיקה

ציפי זינגר - רכזת מדעים

ניצן אלעשרי בן-אריה - רכזת זהירות בדרכים

ורדית אבועזיז - רכזת טיולים

ענת עזרא - רכזת השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות

איילת טרופ - רכזת בטחון

נועה גרוס – רכזת לקויות למידה