לוח חופשות - תשפ"א

בשל מגפת הקורונה יכולים להיות שינויים בחופשות משרד החינוך בהתאם להחלטות שמתקבלות בזמן אמת.

הלוח יעודכן כשמשרד החינוך יפרסם לוח מעודכן וסופי.