טפסי בית הספר

אישור רפואי - קורונה

טפסים להשאלת ספרי לימוד :

רשימת הספרים יש להדפיס ולחתום על הטופס בהתאם לשכבת הכיתה

  • הסכמת הורים לפרסום תמונות הילדים באמצעי המדיה השונים

  • אישור יציאה לסביבה הקרובה לבי"ס

  • הצהרת בריאות לשנה"ל